Cookiebeleid

Goldcar B.V. is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar
aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er
met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van Goldcar B.V. is alvast in overeenstemming met de huidige

Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht wordt.

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:
– Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
– Marketingactiviteiten;
– Beveiligingsniveau;
– Rechten van betrokkenen;
– Contactgegevens;
– Aanpassen privacy statement.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Goldcar B.V. in bepaalde gevallen uw gegevens
opslaat.

Goldcar B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:
– de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
– relatiebeheer;
– product- en dienstontwikkeling;
– het bepalen van strategie en beleid;

2. Marketingactiviteiten
Goldcar B.V. houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar
websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging
en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt

voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten,

diensten of functies van de Goldcar B.V..

Klantinformatiedocument AVG/ GDPR Pagina 10

 

3. Beveiligingsniveau

Goldcar B.V. beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking

en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt

dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn
opgenomen onder punt 5.

4. Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via
het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons
verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te
wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie
over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5. Contactgegevens
U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Goldcar B.V.
Pletterij 2
1185 ZK Amstelveen
info@goldcar.nl

6. Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze
website (https://www.goldcar.nl/) worden gepubliceerd.

HomeCookiebeleid